racing

siksika


Varit med Jöran Persåker sedan 1997. Mycket har vi testat och lärt oss genom åren då målsättningen har varit att skapa nya saker och ideer. Man kan göra på det lätta viset eller det svåra viset och vi har valt det svåra.

Sista motorn Johnson billet block hemi

Copyright  © All Rights Reserved